Banen på Krohnsminde er utilgjengelig!

Krohnsminde vil være utilgjengelig mens det byttes dekke. Personen som er ansvarlig for tildelig av treningsfelt er på sommerferie til 10. august, så jeg har ikke fått noe svar på når det nye dekket vil være klart til bruk, eller en annen bane vi kan bruke.

Jeg foreslår at vi møtes i Nygårdsparken klokken 16:00 frem til vi får et bedre alternativ, eller Krohnsminde er klar til bruk igjen.