Hvordan spille Ultimate

Outdoor field
Outdoor field

Ultimate spilles på en bane med to målsoner og en nøytral sone. En bane består av to endesoner med en nøytral sone imellom. Størrelsen kan justeres etter hvor mange spillere man er. Laget som først når et bestemt antall mål, eller som har flest mål når en bestemt tid har gått, vinner spillet.

Et poeng starter ved at lagene står i hver sin målsone. Det laget som begynner i forsvar kaster disken mot det laget som begynner i angrep. En av spillerne på det angripende laget tar imot eller plukker opp disken der den stopper, og begynner angrepet derfra.

For å score et poeng så må laget ta imot og holde disken i motstanderens målsone. Men
* man har ikke lov til å løpe mens man holder disken og
* den som holder disken har ti sekunder på seg til å kaste disken til en medspiller og
* angripere har ikke lov til med vilje å stille seg i veien for der hvor forsvarere skal springe og
* man har ikke lov til å dytte på forsvarere.

Det forsvarende laget trenger bare å forhindre at det angripende laget klarer å fullføre en pasning. Det kan de gjøre ved å
* sørge for at den som har disken ikke finner noen å kaste til på ti sekunder eller
* sørge for at disken går i bakken eller
* sørge for at disken går ut av banen eller
* selv ta i mot disken i luften.
Når dette skjer så snur spillet, og de som var forsvarere blir angripere, de som var angripere blir forsvarere, og angrepet går mot motsatt målsone.

Men forsvarerne har ikke lov til å
* slå disken ut av hendene til den som holder den eller
* være borti personen som holder disken, også når de skal kaste den eller
* holde rundt den som har disken eller
* bruke mer enn en spiller til å dekke den som holder disken eller
* med vilje stille seg i veien for en angrepsspiller i fart uten at man selv løper for å få tak i disken.

Dette er en selv-dømt sport. Det betyr at spillerne selv er dommere. Hvis en spiller tror at en annen har brudt reglene roper de «Feil!». Motspilleren kan da være enig i at ja, den brøt reglene, eller de kan være uenige å bestride dømmingen. Hvis spillerne ikke klarer å bli enig om det var et regelbrudd eller ikke, går disken tilbake til den siste ubestridte kasteren. Dette krever ærlighet og respekt fra alle spillerne. Denne sportsånden er det som setter Ultimate til side fra alle andre sporter!

Når man er i angrep så er det et par smarte ting man kan gjøre. Det er en fordel hvis man
* ikke står for nært den som har disken. Da blir det enkelt for det forsvarende laget å komme i veien for pasningene, og en person kan dekke flere spillere
* stiller de som ikke har disken på en linje, med litt mellomrom mellom spillerne, på langs eller på tvers av banen. Da blir det åpne rom som man kan løpe til for å komme seg bort fra sin forsvarer.
* løper én om gangen slik at det ikke blir kaos. Hvis man ikke får en pasning, gå tilbake til linjen.

Når man er i forsvar så er det smart å
* velge ut hvilken person man skal forsvare før poenget begynner
* bli enig om en side av banen man skal prøve å få den som har disken til å kaste mot. Det gjør man ved at den som markerer personen med disken stiller seg i veien på den siden man ikke vil at disken skal gå mot. De andre forsvarerne kan da stille seg på den siden av sine angripere som er «åpen».

Men det ALLER VIKTIGSTE man må huske på når man spiller Ultimate er at ALLE som er med skal ha det moro. Etter en kamp så gir man nemlig det andre laget karakter i sportsånd og regler.

Hvis du vil vite mer om Ultimate, så kom på en trening. Du kan også lese mer på WFDF sine Ultimate-sider, men disse er på engelsk.

 

Skrevet av Terje Nilima Monsen for BSI Ultimate. Distribuert under CC BY-SA 4.0 lisensen.